نکات مهم قبل از واریز وجه :

  1. واریز وجه توسط همکاران به منزله ثبت سفارش می باشد و همکار مبلغ مندرج در فاکتور را به بازرگانی موذن بدهکار است .
  2. واریز وجه از این طریق به منزله آگاهی از قوانین و مقررات مندرج در بازرگانی موذن می باشد .
  3. لطفا شماره رسید دیجیتالی سفارش خود را تا تحویل کالا نزد خود نگه دارید .
  4. لطفا عیناً مبلغ مندرج در فاکتور را در قسمت مبلغ وارد بفرمایید .


پرداخت آنلاین وجه